Quay lại

Hệ thống iso 9001:2015

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

25/11/2020 : 14:11

- Quyết định Ban hành Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc qua TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

- Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015