Quay lại

Kế hoạch số 759/KH-SKHCN ngày 4/9/2020 hoạt động thông tin đối ngoại của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

30/11/-0001 : 00:11

Mục tiêu của kế hoạch: 

- Thực hiện tốt công tác đối ngoại của Sở năm 2021 nhằm nâng cao vị thế và uy tín của Sở.

- Góp phần thúc đẩy hợp tác Khoa học và Công nghệ giữa Sở với các đơn vị trong và ngoài tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả hợp tác với các tỉnh Nam Lào.

- Hợp tác với các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh nhằm học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý và trình độ công nghệ, chuyển giao các nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

- Thúc đẩy hợp tác lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Tải toàn bộ kế hoạch tại đây

Tin liên quan