Quay lại

Công văn số 674/STP-PBGDPL ngày 03/9/2020 về việc đưa Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định chính thức đi vào hoạt động

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

30/11/-0001 : 00:11

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2019-2021"; Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Bình Định; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020, Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bình Định. Ngày 10/9/2020, Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bình Định chính thức đi vào hoạt động với địa chỉ truy cập: http://pbgdpl.binhdinh.gov.vn.

Tải toàn bộ công văn tại đây

Tin liên quan