Quay lại

Phần mềm phục vụ quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới Bình Định

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

19/11/2018 : 00:11

Ngày (16/11), Hội đồng KH&CN tỉnh do ThS Nguyễn Hữu Hà-PhóGiám đốc Sở KH&CN chủ trì đã tiến hành nghiệm thu đề tàikhoa học "Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bình Định", do tác giả Phan Thành Giản - Phan Thị Thủy đồng chủ nhiệm, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh là cơ quan chủ trì.

Hội đồng KH&CN tỉnh nghiệm thu đề tài

Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định đã lan tỏa rộng khắp và từng bước vững chắc, đi vào chiều sâu. Diện mạo nông thôn mới một số nơi đã nhiều khởi sắc, chất lượng 19 tiêu chí tại địa phương đã được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, việc chỉ đạo báo cáo từ cơ sở chủ yếu bằng hình thức văn bản thông qua hệ thống bưu chính, nên việc phối kết hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo gặp khó khăn,  hiệu quả công tác không cao. Nguồn thông tin, cơ sở dữ liệu chưa được tổng hợp, thống kê chưa đầy đủ, chủ yếu lưu trữ bằng văn bản giấy dẫn đến dễ bị thất lạc, việc tổng hợp báo cáo thường chậm trễ, không  kịp theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Với những vấn đề trên mà nhóm tác giả tiến hành thực hiện đề tài, nghiên cứu được thực hiện từ năm 2017 đến nay, đã tổng hợp về thực trạng xây dựng nông thôn mới và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Bình Định. Đã tổ chức cơ sở dữ liệu, xây dựng hệ thống phần mềm và trang thông tin điện tử, các công cụ báo cáo trực tuyến chương trình xây dựng nông thôn mới, tra cứu thông tin…đã đào tạo kiến thức cơ bản công nghệ thông tin, đào tạo quản lý khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới của 122 xã và cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới của 11 huyện, thị xã, thành phố. Đào tạo quản trị hệ thống của dự án cho cán bộ văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, hệ thống phần mềm đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh và đang hoạt động tại địa chỉ: http://ntm.snnpynt.binhdinh.gov.vn .

Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh đánh giá cao đóng góp của đề tài trong việc thuận lợi cho công tác tuyên truyền, quản lý cơ sở dữ liệu và cập nhật, phản ánh kết quả triển khai Chương trình, góp phần thành công cho chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định là giai đoạn 2016-2020 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nghiệm thu đề tài khoa học "Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bình Định" kết quả Đạt

Tin ảnh Tuấn Ngọc

Tin liên quan