Quay lại

Xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ phục vụ quản lý hệ thống để đê điều tỉnh Bình Định

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

27/11/2018 : 00:11

Là tên đề tài khoa học do TS. Ngô Anh Tú và các cộng sự thực hiện trong 2 năm đã được Hội đồng KH&CN tỉnh nghiệm thu kết quả Đạt vào chiều ngày 26/11. Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh do ThS Nguyễn Hữu Hà-Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì đánh giá cao đóng góp thực tiễn của đề tài.

Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh nghiệm thu đề tài khoa học ngày 26/11

Qua 2 năm thực hiện, nhóm tác giả đã điều tra khảo sát thực địa và thu thập thông tin liên quan đến đê điều, đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đê điều trên địa bàn, hoàn thành xây dựng bộ cơ sở dữ liệu hệ thống đê điều tỉnh Bình Định để xây dựng công cụ phần mềm phục vụ quản lý đê điều tỉnh Bình Định. Cho phép cán bộ Chi cục Thủy lợi trực tiếp truy xuất, cập nhật các số liệu liên quan đến thuộc khu vực mình phụ trách, biên tập, chia sẻ thông tin và in ấn bản đồ, thể hiện việc điều chỉnh các công trình đê điều và hệ thống, và chia sẻ thông tin lên internet thông qua bản đồ WebGIS hệ thống đê điều. Bộ cơ sở dữ liệu hệ thống đê điều dạng mở có thể cập nhật thường xuyên theo thời gian để quản lý tốt. Giảm thời gian truy cập, tìm kiếm dữ liệu, chi phí lưu trữ và bảo quản thông tin liên quan đến hệ thống đều giảm…

Mục tiêu chính là đề xuất giải pháp tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, từng bước hoàn chỉnh các hệ thống thủy lợi về cơ bản đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao mức đảm bảo cho cấp nước sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nâng mức đảm bảo an toàn về lũ, bão gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Tin ảnh Tuấn Ngọc

Tin liên quan