Quay lại

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm nguy cơ mắc và tử vong trẻ em do đuối nước tại tỉnh Bình Định

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

19/03/2019 : 00:03

Ngày (19/3), Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh do TS. Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì tổ chức nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan đến đuối nước ở trẻ em; đề xuất giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ mắc và tử vong trẻ em do đuối nước tại tỉnh Bình Định" do ThS.BS. Bùi Lê Vĩ Chinh (Trường Cao đẳng Y tế Bình Định) làm chủ nhiệm, cùng với ThS. Lê Thị Minh Hương đồng chủ nhiệm.

Quang cảnh Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh nghiệm thu đề tài

Tại tỉnh Bình Định, từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2016 toàn tỉnh đã có 2186 ca trẻ em mắc tai nạn thương tích, trong đó có 208 em tử vong do đuối nước, tuy nhiên nghiên cứu vấn đề này, cũng như đề xuất giải pháp can thiệp để giảm nguy cơ mắc và tử vong trẻ em do đuối nước trong phạm vi toàn tỉnh còn ít, chưa đi vào chiều sâu. Với mục tiêu nghiên cứu là xác định thực trạng và các yếu tố liên quan đến đuối nước trẻ em ở 11 huyện, thị xã ở tỉnh Bình Định giai đoạn năm 2015-2016. Đề xuất các giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ mắc và tử vong trẻ em do đuối nước tại một số huyện trong tỉnh Bình Định và Đánh giá kết quả can thiệp nhằm giảm nguy cơ mắc và tử vong trẻ em do đuối nước tại một số hiện tại tỉnh Bình Định.

Thực hiện từ (1/2015-12/2018), nhóm nghiên cứu đã khảo sát thực trạng và một số yếu tố liên quan đến đuối nước trẻ em tại 11 huyện, thị xã tại tỉnh Bình Định. Tổ chức truyền thông trực tiếp và truyền thông trực quan, kết quả đã: thiết kế, in ấn và phát hơn 3.000 tờ rơi về phòng chống đuối nước cho trẻ em, gia đình tại cộng đồng.  Xây dựng thông điệp truyền thanh, truyền hình về phòng chống đuối nước ở trẻ em để phát trên đài phát thanh xã, thị trấn và tư liệu truyền thông cho Phòng Lao động-Thương binh xã hội của các huyện. Tập huấn nâng cao năng lực phòng chống đuối nước cho cán bộ làm công tác y tế, chăm sóc bảo vệ trẻ em, hội viên chữ thập đỏ.  Trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em như tổ chức các hoạt động dạy bơi cho 180 trẻ, trang bị cặp phao cho 150 trẻ.

Đề tài do ThS.BS. Bùi Lê Vĩ Chinh và ThS. Lê Thị Minh Hương đồng chủ nhiệm.

Kiến nghị là tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nguy cơ, hậu quả của đuối nước và các biện pháp biện pháp phòng tránh. Có biện pháp rào chắn những nơi dễ xảy ra đuối nước. Tăng cường đào tạo cho cán bộ y tế cơ sở nhất là cộng tác viên, nhân viên y tế thôn về kiến thức, thái độ, kỹ năng cấp cứu ban đầu nhằm góp phần phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tốt hơn. Nhà nước cần đầu tư kinh phí xứng đáng hoặc xã hội hóa trong công tác phòng chống tai nạn thương tích ở chung, phòng chống đuối nước trẻ em nói riêng.

Đề tài đã thiết kế, in ấn và phát hơn 3.000 tờ rơi về phòng chống đuối nước

Bên cạnh nhiều ý kiến góp ý của Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh để hoàn thiện báo cáo khoa học, các thành viên Hội đồng đánh giá cao khối lượng công việc mà đề tài thực hiện, kết quả nghiên cứu có ý nghĩa trong việc xây dựng chính sách y tế.  TS. Lê Công Nhường, chủ tịch Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh nêu ý kiến nên áp dụng công nghệ trong việc phòng chống đuối nước như là lắp camera, gắn chíp những nơi dễ xảy ra đuối nước….Kết quả Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh đã đánh giá đề tài "Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan đến đuối nước ở trẻ em; đề xuất giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ mắc và tử vong trẻ em do đuối nước tại tỉnh Bình Định" và xếp loại Đạt.

Tin ảnh Tuấn Khoa

Tin liên quan