Quay lại

Sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm cá dìa bông

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

25/03/2019 : 00:03

Chiều (21.3), Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh do TS.Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thực nghiệm sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm cá Dìa bông (Siganus guttatus, Bloch 1787) tại Bình Định".Đề tài do kỹ sư Phan Thanh Việt (Phó Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp) và cộng sự thực hiện từ (9/2016-9/2018).

Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh nghiệm thu đề tài khoa học chiều ngày 21/3

Tại tỉnh Bình Định, Cá Dìa bông (Siganus guttatus, Bloch 1787) được người dân khai thác tại đầm Đề Gi, Thị Nại… Tuy nhiên, những năm trở lại đây nguồn giống cá Dìa bông tự nhiên tại địa phương ngày càng hiếm. Vì vậy, việc nghiên cứu sinh sản nhân tạo và ương giống cá Dìa bông, nhằm chủ động cung cấp con giống trên địa bàn tỉnh là cần thiết, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản.

Kết quả nghiên cứu, cá Dìa bông đã được sinh sản nhân tạo thành công tại Bình Định,tỉ lệ thành thục sau khi nuôi vỗ đạt hơn 70%. Tiêm kích dục tố HCG với liều 2UI/g cá cái, tỷ lệ cá đẻ đạt 100%, tỷ lệ thụ tinh đạt trên 70%, tỷ lệ trứng nở đã trên 80%. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu cho thấy tỷ lệ cá sống ở giai đoạn cá bột đến cá hương vẫn còn là thách thức.

Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài, cũng như những đề xuất ý kiến của đề tài, trong thời gian đến, Bình Định cần phát triển nuôi cá Dìa bông (Siganus guttatus, Bloch 1787) thông qua chương trình Khuyên nông-khuyên ngư hàng năm. Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài kết quả Đạt.

Tin ảnh Tuấn Khoa

Tin liên quan