Quay lại

Tập huấn về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

07/11/2020 : 00:11

Ngày 6.11, Sở Tư pháp tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho 120 học viên là cán bộ làm công tác thanh tra, pháp chế thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; cán bộ pháp chế, theo dõi công tác pháp chế của các DN vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

TS Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp trình bày chuyên đề

Tại khóa tập huấn các học viên đã được TS Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp)  trình bày các chuyên đề: Những kiến thức chung về công tác pháp chế theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Một số kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp trong lĩnh vực soạn thảo, giải quyết tranh chấp các loại hợp đồng; Những điểm mới cần lưu ý trong việc thực hiện quy định tại Luật Đầu tư (sửa đổi) và những điểm mới cần lưu ý trong việc thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).Với những quy định mới về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp tiếp cận, tham khảo các bản án, quyết định của Tòa án, các văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp, các văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật….

Học viên là cán bộ làm công tác thanh tra, pháp chế thuộc các sở, ban, ngành…

Qua đó, nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Tin ảnh Lê Tuấn

Tin liên quan