Quay lại

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

11/11/2020 : 14:11

Tiếp theo Chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, ngày 6 và 9.11, Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Đại biểu Lê Công Nhường bày tỏ quan tâm đến các giải pháp đột phá để đạt mức tăng trưởng GDP giữa tình hình thế giới còn nhiều phức tạp.

Tham gia chất vấn, đại biểu Lê Công Nhường (Đoàn Bình Định) cho rằng, đại dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại mạnh mẽ trên thế giới, Việt Nam là nước có nền kinh tế mở nên sẽ bị ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo. Do vậy, tăng trưởng GDP năm 2021 có thể không đạt mức 6% như dự kiến.

“Đâu là giải pháp đột phá để đạt mức tăng trưởng GDP cũng như tăng thu ngân sách và sử dụng vốn hiệu quả, không làm tăng nợ công nếu GDP đạt dưới 6%?”, đại biểu Nhường đặt vấn đề.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2020 Việt Nam không đạt chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, mục tiêu đề ra là 6,8% nhưng thực tế thực hiện chỉ khoảng 2 - 3%.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, để đảm bảo thu, chi và cân đối ngân sách năm 2021, giải pháp quan trọng đầu tiên là phối hợp cùng với bộ, ngành, địa phương tăng cường tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tiếp tục thúc đẩy giải ngân đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng như kích cầu trong nước.

Giải pháp thứ hai, về mặt tài chính, Bộ Tài chính cùng các bộ ngành, địa phương, đặc biệt là các địa phương tăng cường công tác quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra để chống chuyển giá, chống trốn thuế và thu hồi nợ đọng thuế.

Giải pháp cuối cùng rất quan trọng là bám sát dự toán năm 2020 được Quốc hội thông qua và phấn đấu để đạt dự toán này. Trường hợp có biến động thì phải bám vào các nguyên tắc quy định tại Luật Ngân sách nhà nước để báo cáo Quốc hội có phương án xử lý theo thẩm quyền.

Theo Báo Bình Định

 

Tin liên quan