Quay lại

Giải pháp hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

23/11/2020 : 15:11

Ngày 19.11, Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh do ThS. Trần Đình Chương, Phó  Giám đốc Sở KH&CN chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định” do Tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Hằng làm chủ nhiệm, Trung tâm Phân tích và Đo lường chất lượng tỉnh Bình Định chủ trì.

Quang cảnh Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh nghiệm thu đề tài

Với mục tiêu đánh giá thực trạng về đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định; Đề xuất các giải pháp hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định và xây dựng mô hình đổi mới sáng tạo cho 3 doanh nghiệp điển hình trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tỉnh Bình Định đã và đang rất quan tâm đến hoạt động đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp nên sau khi Chính phủ ban hành đề án 844 thì đến ngày ngày 28/8/2019,UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 3043/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2025 với mục tiêu tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giải đoạn 2019-2025 với mục tiêu tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định năng động và hiệu quả với sự tham gia, kết nối thường xuyên của các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp; cụ thể hóa các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sát với thực tiễn, phù hợp với nguồn lực và điều kiện của tỉnh; tạo ra một số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

TS. Nguyễn Thị Lệ Hằng trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Thống kê chung về đổi mới sáng tạo trên các mặt như đổi mới sáng tạo về sản phẩm, quy trình, tổ chức quản lý, marketing, công nghệ…Chủ nhiệm đề tài đã thực hiện các cuộc phỏng vấn chuyên gia, 200 doanh nghiệp và 100 người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Định; đã hệ thống hóa và làm rõ các cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp; hỗ trợ và xây dựng mô hình đổi mới sáng tạo cho 3 doanh nghiệp thuộc 3 lĩnh vực kinh doanh; công bố 6 bài báo khoa học; đề xuất các giải pháp hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Các thành viên Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh đã góp ý kiến như đề tài cần cập nhật thông tin về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, về số doanh nghiệp cũng như điều chỉnh một số nội dung về đánh giá qua khảo sát, một số văn bản…Kết quả Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh xếp loại Đạt.

Tin ảnh Tuấn Lê

 

Tin liên quan