Quay lại

Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

07/12/2021 : 22:12

Thông báo về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ.

Xem toàn bộ thông báo tại đâyTin liên quan