Quay lại

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

27/11/2021 : 02:11

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu.

2. Chi tiết thông tin tuyển dụng :Theo Thông báo số 66/TB-SKHCN ngày 08/9/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: skhcn.binhdinh.gov.vn.

3. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 09/9/2020 đến hết ngày 08/10/2020 (trong giờ hành chính).

4. Hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu kèm theo Thông báo số 66/TB-SKHCN ngày 08/9/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ), kèm theo 04 bì thư (có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ thí sinh) và 02 ảnh 4x6 (mặt sau ghi rõ các thông tin của cá nhân về họ tên, ngày tháng năm sinh) tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: số 208 Diên Hồng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) hoặc gửi qua đường bưu chính (thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được tính theo dấu bưu chính trên phong bì); trường hợp có vướng mắc, thí sinh liên hệ số điện thoại: 0256. 3520266 trong giờ hành chính để được hướng dẫn./.

Biểu mẫu đính kèm:

Thông báo Tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng

Phiếu đăng ký dự tuyển

Tin liên quan