Quay lại

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất thuốc tiêm Epirubicin, Doxorubicin, Cisplatin, Irinotecan, Methotrexat, Vinorelbin, Folinat Calci để điều trị ung thư

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

21/12/2020 : 14:12

Ngày 19.12, tại Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định, Hội đồng KH&CN tỉnh do TS. Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất thuốc tiêm Epirubicin, Doxorubicin, Cisplatin, Irinotecan, Methotrexat, Vinorelbin, Folinat Calci để điều trị ung thư” do ThS Đào Mai Hương (Công ty Dược- Trang thiết bị Y tế Bình Định) làm chủ nhiệm. Đây là đề tài thuộc Dự án cấp Nhà nước “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ để sản xuất một số thuốc điều trị ung thư tại Công ty Dược- Trang thiết bị Y tế Bình Định”.

ThS Đào Mai Hương trình bày kết quả nghiên cứu

Bệnh ung thư và sức khỏe cộng đồng là vấn đề ngày càng được quan tâm hơn hầu hết các quốc gia theo thống kê của cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế IARC. Năm 2018, toàn thế giới có hơn 18 triệu ca mắc mới và 9,6 triệu ca tư vong. Trong khi đó tại Việt Nam, số ca mắc mới ung thư cũng không ngừng tăng lên, năm 2018 số ca mắc mới tăng lên gần 165.000 ca.

Sau 5 năm thực hiện đề tài đã hoàn thành xây dựng quy trình công nghệ sản xuất 7 sản phẩm với quy mô 2000 lọ/lô và đã được Cục quản lý Dược cấp số đăng ký lưu hành, trong đó sản phẩm thuốc Calcilinat đã được cấp bảo hộ, 6 sản phẩm thuốc còn lại được cấp bảo hộ cho thương hiệu Bidiphar, trong quá trình thực hiện đề tài, đã đào tạo sau đại học 5 dược sĩ CK1…

Các sản phẩm của đề tài đã được Cục quản lý Dược cấp số đăng ký lưu hành

Các thành viên Hội đồng đã đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần sản xuất 7 sản phẩm thuốc điều trị ung thư trong nước, đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong điều trị bệnh ung thư cho người dân và làm giảm áp lực kinh tế cho quỹ bảo hiểm trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân và đã xếp loại đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất thuốc tiêm Epirubicin, Doxorubicin, Cisplatin, Irinotecan, Methotrexat, Vinorelbin, Folinat Calci để điều trị ung thư” do ThS Đào Mai Hương loại Xuất sắc.

Tin ảnh H. Tuấn

 

Tin liên quan