Quay lại

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thuốc tiêm Fluorouracil, Docetaxel, Etoposid và thuốc tiêm đông khô Oxaliplatin, Gemcitabin để điều trị ung thư

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

23/12/2020 : 10:12

Ngày 19.12, tại Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định, Hội đồng KH&CN tỉnh do TS. Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN đã tiến hành nghiệm thu Dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thuốc tiêm Fluorouracil, Docetaxel, Etoposid và thuốc tiêm đông khô Oxaliplatin, Gemcitabin để điều trị ung thư”  do DS.CKI Tạ Thị Thúy Hường ((Công ty Dược- Trang thiết bị Y tế Bình Định) làm chủ nhiệm, đây là dự án thuộc Dự án cấp Nhà nước “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ để sản xuất một số thuốc điều trị ung thư tại Công ty Dược- Trang thiết bị Y tế Bình Định”.

DS.CKI Tạ Thị Thúy Hường trình bày kết quả nghiên cứu

Với mục tiêu của dự án là hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thuốc tiêm Fluorouracil, Docetaxel, Etoposid để điều trị ung thư với quy mô 2.000 lọ/lô; Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thuốc thuốc tiêm đông khô Oxaliplatin, Gemcitabin để điều trị ung thư với quy mô 2.000 lọ/lô; Nâng cấp tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm lên USP, nâng cao độ ổn định của sản phẩm từ 24 tháng đến 36 tháng.

Sau 5 năm triển khai nghiên cứu, kết quả đạt được đã hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thuốc thuốc tiêm đông khô quy mô công nghiệp Oxaliplatin 50mg quy mô 4000 lọ/lô, Gemcitabin 200mg quy mô 5000 lọ/lô, Gemcitabin 1000mg quy mô 4000 lọ/lô, Fluorouracil250 mg quy mô 5000 lọ/lô, Fluorouracil 500 mg quy mô 10.000 lọ/lô, Docetaxel 20 mg quy mô 5000 lọ/lô, Docetaxel 80 mg quy mô 2000 lọ/lô, Etoposid 100mg quy mô 4.000 lọ/lô.

Thành viên Hội đồng nhận xét kết quả nghiên cứu của đề tài

Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu, các sản phẩm đã góp phần phục vụ công tác điều trị bệnh ung thư tại Việt Nam, tạo nguồn cung ứng thuốc ổn định cho thị trường thuốc ung thư thường xuyên khan hiếm như hiện nay. Kết quả Dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thuốc tiêm Fluorouracil, Docetaxel, Etoposid và thuốc tiêm đông khô Oxaliplatin, Gemcitabin để điều trị ung thư”  do DS.CKI Tạ Thị Thúy Hường (Công ty Dược- Trang thiết bị Y tế Bình Định) làm chủ nhiệm được xếp loại Đạt.

Tin ảnh Tuấn Lê

 

Tin liên quan