Quay lại

Nghiên cứu nâng cao năng suất dừa lấy dầu tại Bình Định

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

29/01/2021 : 11:01

Ngày 27.1, Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh do TS Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì, tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu một số yếu tố dinh dưỡng khoáng nâng cao năng suất dừa lấy dầu tại Bình Định” do Th.S  Nguyễn Tấn Hưng (Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ) làm chủ nhiệm.

Quang cảnh Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh nghiệm thu đề tài

Thực hiện từ tháng 11/2017-11/2020 với mục tiêu nghiên cứu một số yếu tố dinh dưỡng khoáng và hoàn thiện quy trình canh tác dừa lấy dầu với quy mô 0,6ha ( Thị xã Hoài Nhơn 0,3ha, huyện Phù Mỹ 0,,3ha) và xây dựng mô hình trình diễn quy trình canh tác với quy mô 2 ha (xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ 1 ha+ xã Hoài Châu thị xã Hoài Nhơn 1 ha).

Kết quả nghiên cứu của tác giả và cộng sự cho thấy lượng phân bón 50 kg phần chuồng+4,8kg NPK+0,36kg SA+0,496kg NaCl+0,23g H3B03 +tưới nước định kỳ trong mùa khô cho cấy dừa ta lấy dầu tại Bình Định là đạt hiệu quả cao. Mô hình tại thị xã  Hoài Nhơn cho thấy số lá tăng gần 4 lá/cây/năm, buồng hoa tăng 2 buồng, số lượng quả đạt trên 70 quả/cây/năm, năng suất tăng trên 55%. Mô hình tại huyện Phù Mỹ, số lá dừa tăng 4,5 lá/cây/năm, buồng hoa tăng 1,5 buồng, số lượng quả đạt 65 quả/cây/năm, năng suất tăng trên 60%. 

Th.S  Nguyễn Tấn Hưng trình bày kết quả nghiên cứu

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đã xác định được loại phân bón phù hợp cho cây dừa. Tuy nhiên, chủ nhiệm đề tài cần điều chỉnh, bổ sung một số nội dung như phương pháp tưới nước, lượng nước tưới, xác định các chi tiêu, phương pháp phân tích hàm lượng dầu trong quả, tình hình tiêu thụ và sản xuất dầu dừa hiện nay tại Bình Định. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu nghiệm thu đề tài và xếp loại Đạt.

Tin ảnh Lê Tuấn

 

Tin liên quan