Quay lại

Thông tư số 09/2020/TT-BKHCN ngày 25/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

07/12/2021 : 22:12

Thông tư số 09/2020/TT-BKHCN ngày 25/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư.

Toàn bộ thông tư tải tại đây

Tin liên quan