Quay lại

Kết quả thi vòng 1 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

27/11/2021 : 03:11

Thực hiện Kế hoạch số 764/KH-SKHCN ngày 07/9/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020; Hội đồng tuyển dụng viên chức tổ chức thi tuyển viên chức vòng 1 vào ngày 23/01/2021, nay thông báo kết quả kỳ thi vòng 1 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh như sau:
1. Kết quả điểm thi vòng 1: (Danh sách kết quả các môn thi kèm theo)
2. Thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo
- Thí sinh dự tuyển có nhu cầu phúc khảo kết quả thi nộp đơn phúc khảo (theo mẫu đính kèm) trực tiếp tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định (địa chỉ: 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
- Thời hạn tiếp nhận đơn: 15 ngày; trong giờ hành chính từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 03/03/2021.
- Phí phúc khảo: 150.000đồng/môn thi.
Thông báo này thay cho giấy báo kết quả thi vòng 1 và đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: skhcn.binhdinh.gov.vn
Thí sinh chưa rõ hoặc có vướng mắc, liên hệ với Thư ký Hội đồng theo số điện thoại: 0256.3520266
(trong giờ hành chính) để được giải đáp.
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thí sinh được biết.

Xem danh sách kết quả tại đây

Down load mẫu đơn phúc khảo tại đây
 Tin liên quan