Quay lại

Nội dung tài liệu ôn tập, hình thức, thời gian thi tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 – Vòng 2

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

09/03/2021 : 00:03

Thực hiện Kế hoạch số 764/KH-SKHCN ngày 07/9/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020;
Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thông báo nội dung tài liệu ôn tập, hình thức, thời gian thi tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 – Vòng 2, cụ thể như sau:

1. Về thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2: Thí sinh đạt kết quả trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi tại vòng 1, cụ thể: Kiến thức chung trả lời đúng ít nhất 30 câu; tiếng Anh trả lời đúng ít nhất 15 câu; Tin học trả lời đúng ít nhất 15 câu.
2 Tài liệu ôn tập, hình thức, thời gian thi – vòng 2 (Chi tiết phụ lục kèm theo thông báo).
3. Tổ chức hướng dẫn cách thức thi
Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hướng dẫn cách thức thi cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 như sau:
a) Các thí sinh thi tuyển các vị trí tại Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng (từ vị trí 1 đến vị trí 5): có mặt lúc 14h00 ngày 12/3/2021 tại Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng
(173 – 175 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
b) Các thí sinh thi tuyển các vị trí tại Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ (từ vị trí 6 đến vị trí 11): có mặt lúc 14h00 ngày 16/3/2021 tại Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ (386 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
4. Thời gian, địa điểm tổ chức thi: thông báo triệu tập cụ thể sau.
Nội dung thông báo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, địa chỉ: skhcn.binhdinh.gov.vn, niêm yết tại Sở Khoa học và Công nghệ
(208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 được biết và tham gia buổi hướng dẫn cách thức thi. Đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi thông tin về kỳ thi đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định.
Nếu thí sinh chưa rõ hoặc có vướng mắc, đề nghị liên hệ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0256.3520266 để được giải đáp.
 

Xem toàn bộ thông báo tại đây

Tin liên quan