Quay lại

Bước đầu ứng dụng GIS trong xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

15/03/2021 : 10:03

Ngày 10.3 tại TP. Quy Nhơn, Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh do ThS Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì, tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ công tác quản lý và quảng bá xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định”, đề tài do ông Phan Đình Tòng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với các cộng sự thực hiện.

Quang cảnh Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh nghiệm thu đề tài

Với mục tiêu xác định thực trạng và đề xuất các giải pháp phục vụ quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông tỉnh Bình Định; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, quảng bá xúc tiến đầu tư trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, điểm đã thu hút đầu tư và điểm mời gọi đầu tư tại Bình Định và mục tiêu xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý, quảng bá xúc tiến đầu tư trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, điểm đã thu hút đầu tư và điểm mời gọi đầu tư tại Bình Định.

Ông Phan Đình Tòng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày kết quả thực hiện đề tài

Các thành viên Hội đồng KH&CN chuyên ngành đánh giá cao kết quả của đề tài với phần mềm đưa vào sử dụng, thông tin về xúc tiến đầu tư được cung cấp đầy đủ rõ ràng hơn, trực quan, góp phần đẩy mạnh hiệu quả đầu tư, phục vụ công tác quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp đầu tư và phục vụ phát triển kinh tế bền vững.

Tin ảnh Lê Tuấn

 

Tin liên quan