Quay lại

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

18/03/2021 : 00:03

     Thực hiện Kế hoạch số 764/KH-SKHCN ngày 07/9/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020;
     Căn cứ Thông báo số 13/TB-HĐTDVC ngày 08/02/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về kết quả thi vòng 1 của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020;
     Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng viên chức) thông báo triệu tập thí sinh thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020, cụ thể như sau:

     1. Về thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2: Thí sinh đạt kết quả trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi tại vòng 1, cụ thể: Kiến thức chung trả lời đúng ít nhất 30 câu; tiếng Anh trả lời đúng ít nhất 15 câu; Tin học trả lời đúng ít nhất 15 câu.
     2. Về thời gian, địa điểm tổ chức thi: ngày 27/3/2021 và ngày 28/3/2021 

    Các thi sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, tùy từng vị trí đã đăng ký tuyển dụng tương ứng có mặt tại địa điểm thi theo đúng thời gian quy định (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo thông báo).

     3. Thông tin về danh sách thí sinh tham dự thi vòng 2 được niêm yết tại địa điểm thi và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ 
     Thời gian thông báo công khai và niêm yết: ngày 26/3/2021

     4. Một số lưu ý đối với thí sinh
     -
Nếu có sự thay đổi về thời gian và địa điểm thi vòng 2, Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.
     - Thi sinh mang theo thẻ dự thi, giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/thẻ căn cứu công dân hoặc giấy phép lái xe) để xuất trình trước khi vào phòng thi.
     Thông báo này thay cho giấy báo thi. Đề nghị thi sinh thường xuyên theo dõi thông tin về kỳ thi đăng Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.

     Xem toàn bộ thông báo và các phụ lục đính kèm tại đây.
 

Tin liên quan