Quay lại

Hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

19/03/2021 : 00:03

Hình thức đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN năm 2022
1.
Phiếu đề xuất và phiếu đề xuất đặt hàng (có phụ lục kèm theo)
(Biểu mẫu phiếu đề xuất và phiếu đề xuất đặt hàng tải về tại địa chỉ 
http://skhcn.binhdinh.gov.vn mục Thông báo -> Hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022)
2. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN gửi bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ và Đăng ký trực tiếp trên website của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định (Sở Khoa học và Công nghệ không tổng hợp những đề xuất đặt hàng không được đăng ký trên website) theo đường dẫn sau: http://skhcn.binhdinh.gov.vn -> vào mục “Đăng ký đề tài - dự án.
3. Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến hết ngày 31/5/2021.
4. Địa điểm nhận đăng ký: Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định (Số 208, Diên Hồng, TP. Quy Nhơn - Tel: 0256.3524511 - Fax: 0256.3523661)
Căn cứ vào nội dung chủ yếu các lĩnh vực trọng điểm nêu trên, đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất cụ thể từng nhiệm vụ KH&CN và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo đúng mẫu và thời gian quy định. Nếu quá thời gian quy định hoặc các phiếu đề xuất thể hiện không đầy đủ các nội dung, Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm.
Xem toàn bộ thông báo tại đây và các biểu mẫu bên dưới

Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (dùng cho đề tài, dự án)

Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (dùng cho dự án SXTN)

Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (dùng cho dự án khoa học và công nghệ)

Tin liên quan