Quay lại

Quyết định số 46/QĐ-SKHCN về việc ban hành hướng dẫn và các biểu mẫu xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

22/03/2021 : 00:03

Ban hành kèm theo Quyết định này hướng dẫn và các biểu mẫu xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Xem toàn bộ quyết định tại đây

Phụ lục I

Phụ lục II

Tin liên quan