Quay lại

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

01/04/2023 : 08:04

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định (theo các biểu đính kèm)

Xem toàn bộ quyết định tại đây.

Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019
 

Tin liên quan