Quay lại

Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

14/04/2021 : 00:04

Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Xem toàn bộ nghị quyết tại đây.

Tin liên quan