Quay lại

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tổ chức thi lại vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

15/04/2021 : 00:04

1. Về thí sinh đủ điều kiện dự thi lại vòng 2:
Thí sinh đạt kết quả trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi tại vòng 1, cụ thể: Kiến thức chung trả lời đúng ít nhất 30 câu; tiếng Anh trả lời đúng ít nhất 15 câu; Tin học trả lời đúng ít nhất 15 câu (theo Thông báo số 13/TBHĐTDVC ngày 08/02/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về kết quả thi vòng 1). Đồng thời, các thí sinh này đã đăng ký tuyển dụng ở các vị trí việc làm: 08 vị trí (Phụ lục kèm theo).
2. Về hình thức, thời gian tổ chức thi lại vòng 2 (ở tất cả các 08 vị trí):

- Hình thức thi: thi viết trên giấy về nghiệp vụ chuyên ngành
- Thời gian làm bài thi: 180 phút

3. Về lịch, địa điểm tổ chức thi lại vòng 2 (ở tất cả các 08 vị trí): 01 buổi, chiều ngày 25/4/2021 (chủ nhật).
- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi: vào lúc 13h30 ngày 25/4/2021
- Thí sinh làm bài thi: từ 14h00 đến 17h00 ngày 25/4/2021
- Địa điểm thi: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ
(địa chỉ: 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)
4. Về nội dung ôn tập: giữ nguyên như nội dung ôn tập theo Thông báo số 15/TB-HĐTDVC ngày 09/3/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở theo từng vị trí đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ)
5. Thông tin về danh sách thí sinh tham dự thi vòng 2 được niêm yết tại địa điểm thi và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ. Thời gian thông báo công khai và niêm yết: ngày 24/4/2021.
6. Một số lưu ý đối với thí sinh
-
Nếu có sự thay đổi về thời gian và địa điểm thi vòng 2, Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.
- Thi sinh mang theo thẻ dự thi, giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/thẻ căn cứu công dân hoặc giấy phép lái xe) để xuất trình trước khi vào phòng thi.
Thông báo này thay cho giấy báo thi. Đề nghị thi sinh thường xuyên theo dõi thông tin về kỳ thi đăng Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.
Nếu thí sinh chưa rõ hoặc có vướng mắt, đề nghị liên hệ với Thư Ký Hội đồng tuyển dụng (SĐT: 0989.268979) để được giải đáp.

Xem toàn bộ thông báo và phụ lục kèm theo tại đây.

Tin liên quan