Quay lại

Kế hoạch số 06-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “Thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025”

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

19/04/2021 : 00:04

Kế hoạch số 06-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “Thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Xem toàn bộ kế hoạch tại đây.

Tin liên quan