Quay lại

Chương Trình số 01-CTr/ĐUK của Đảng ủy khối “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”"

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

19/04/2021 : 00:04

Chương Trình số 01-CTr/ĐUK của Đảng ủy khối “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”.

Xem toàn bộ chương trình tại đây.

Tin liên quan