Quay lại

Kết quả thi vòng 2 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

04/05/2021 : 00:05

Thực hiện Kế hoạch số 764/KH-SKHCN ngày 07/9/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp năm 2020; Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở đã tổ chức thi tuyển viên chức vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành ở từng vị trí dự tuyển, nay thông báo kết quả kỳ thi vòng 2 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh như sau:
1. Kết quả điểm thi vòng 2: (chi tiết kết quả kèm theo)
2. Thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo
- Thí sinh dự tuyển (đối với các vị trí thi bằng hình thức thi viết) có nhu cầu phúc khảo kết quả thi nộp đơn phúc khảo (theo mẫu đính kèm) trực tiếp tại Văn phòng Sở Khoa học và  Công nghệ Bình Định (địa chỉ: 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
- Thời hạn tiếp nhận đơn: từ ngày 05/5/2021 đến hết ngày 19/5/2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7 và Chủ nhật)
- Phí phúc khảo: 150.000đồng/môn thi.

(Lưu ý: Chỉ thực hiện phúc khảo đối với các vị trí thi bằng hình thức thi viết)
Thông báo này thay cho giấy báo kết quả thi vòng 2 và đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: skhcn.binhdinh.gov.vn.
Thí sinh chưa rõ hoặc có vướng mắc, liên hệ với Thư ký Hội đồng theo số điện thoại: 0256.3520266
(trong giờ hành chính) để được giải đáp.
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thí sinh được biết.

Xem toàn bộ thông báo kết quả tại đây.

Đơn phúc khảo

Tin liên quan