Quay lại

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

05/05/2021 : 08:05

Xem toàn bộ kế hoạch tại đây.

Tin liên quan