Quay lại

Công văn về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

05/05/2021 : 09:05

Công văn số 2452/UBND-VX ngày 04/05/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Xem toàn bộ công văn tại đây.

Tin liên quan