Quay lại

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

24/05/2021 : 16:05

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 cụ thể như sau:

1. Tên Nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình công nghệ bảo quản sau thu hoạch một số loại trái cây đặc trưng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Tên nhiệm vụ: Xây dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ thịt lợn đảm bảo an toàn thực phẩm trong và ngoài tỉnh Bình Định.

3. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu và chuyển giao một số mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên chân đất trồng mía kém hiệu quả gắn liên kết chuỗi tại Bình Định.

4. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình chăn nuôi heo an toàn bằng thảo mộc và chế phẩm sinh học trên đệm lót tại địa bàn tỉnh Bình Định.

5. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc dự báo nguy cơ, hỗ trợ chẩn đoán và tư vấn dự phòng, điều trị bệnh rám má tại Bình Định.

6. Tên nhiệm vụ: Xây dựng một số mô hình hoạt động kinh tế ban đêm tại thành phố Quy Nhơn.

7. Tên nhiệm vụ: Đánh giá tình trạng nhân trắc dinh dưỡng và năng lực trí tuệ của trẻ em (4-10 tuổi) tại Bình Định và đề xuất các giải pháp nâng cao tình trạng dinh dưỡng và năng lực trí tuệ của trẻ em.

Phương thức, hồ sơ:

1. Phương thức: tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn xây dựng theo mẫu:

- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo Mẫu A-ĐON.

- Thuyết minh theo Mẫu B1-TMĐTCN (đối với các nhiệm vụ thuộc các Lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, nông nghiệp, y dược) và theo Mẫu B2-TMĐTXH (đối với các nhiệm vụ thuộc Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn).

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo Mẫu C1-LLTC.

- Lý lịch khoa học của các cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN theo Mẫu C2-LLCN.

- Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (nếu có) theo Mẫu D-PHNC.

   - Số lượng hồ sơ: 12 bộ

IV. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ:

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, số 208 Diên Hồng, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

2. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 01/06/2021-  30/06/2021.

Xem toàn bộ thông báo tại đây.

 

Tin liên quan