Quay lại

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

26/05/2021 : 16:05

Thực hiện Kế hoạch số 764/KH-SKHCN ngày 07/9/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp năm 2020.
Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp năm 2020
(danh sách, kết quả kèm theo).
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thí sinh được biết.

Xem toàn bộ thông báo tại đây.
 

Tin liên quan