Quay lại

Công văn số 536 /STTTT-TTBCXB về việc tăng cường tuyên truyền khai báo y tế điện tử và cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

31/05/2021 : 07:05

Theo số liệu thống kê của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông, đến ngày 26/5/2021, toàn tỉnh chỉ mới có 973.075 người cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, chiếm tỷ lệ 13.66% dân số có điện thoại thông minh và đứng thứ 43/63 tỉnh, thành trong toàn quốc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3024/UBND-VX ngày 27/5/2021 về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

1. Các Sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó tập trung vào việc khuyến khích người dân hưởng ứng, tự nguyện khai báo y tế điện tử trên trang: https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế và cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để sẵn sàng phục vụ hỗ trợ công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch trong trường hợp xấu. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, nhất là công nhân làm việc trong các nhà máy, khu/cụm công nghiệp có điện thoại thông minh (smart phone) phải cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố phát động phong trào, kêu gọi người dân hưởng ứng, tự nguyện khai báo y tế điện tử trên trang: https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế và cài đặt, sử dụng các phần mềm ứng dụng: Bluezone, NCOVI, Tờ khai y tế (Vietnam Health Declaration); theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt thì phải thông báo cho chính quyền địa phương, liên hệ với cơ quan y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, xét nghiệm. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể địa phương tích cực thành lập các tổ/nhóm để đến từng hộ gia đình hỗ trợ người dân thực hiện khai báo y tế điện tử trên trang: https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế và cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone; vận động nhân dân bật Bluetooth và sử dụng ứng dụng Bluezone khi đến nơi công cộng.

3. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện thông tin tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, NCOVI, Tờ khai y tế (Vietnam Health Declaration) thường xuyên, liên tục để người dân được biết và thực hiện.

Xem toàn bộ công văn tại đây.

Tin liên quan