Quay lại

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ tuyển viên chức tại Trung tâm Khám phá khoa học năm 2021

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

07/06/2021 : 08:06

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-SKHCN ngày 18/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 16/TB-HĐTDVC ngày 18/5/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về kết quả thi vòng 1 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Khám phá khoa học năm 2021.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ tuyển viên chức tại Trung tâm Khám phá khoa học năm 2021, cụ thể như sau:

1. Về thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2: Thí sinh đạt kết quả trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi tại vòng 1, cụ thể: Kiến thức chung trả lời đúng ít nhất 30 câu; tiếng Anh trả lời đúng ít nhất 15 câu; Tin học trả lời đúng ít nhất 15 câu.

2. Về thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2:

a) Thời gian thi: sáng ngày 19/6/2021 (thứ 7)

- Thí sinh có mặt tại phòng thi từ 07h30 ngày 19/6/2021

- Thời gian bắt đầu thi từ 08h00 ngày 19/6/2021

b) Địa điểm thi: Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

c) Hình thức thi: Phỏng vấn

3.Một số lưu ý đối với thí sinh

- Đề cương ôn tập, nội dung, hình thức thi: Theo Thông báo số 18/TBHĐTDVC ngày 04/6/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức đã được niêm yết tại địa điểm thi và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (skhcn.binhdinh.gov.vn).

- Nếu có sự thay đổi về thời gian và địa điểm thi vòng 2, Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ

- Thông tin về danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi vòng 2 được niêm yết tại địa điểm thi và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ vào ngày 18/6/2021.

- Thi sinh có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quy định, mặc trang phục lịch sự và mang giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/thẻ căn cứu công dân hoặc giấy phép lái xe) để xuất trình trước khi vào phòng thi.

- Quy chế thi tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

- Tự giác khai báo y tế, chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng hộ cá nhân, phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế.

- Thường xuyên theo dõi thông tin về kỳ thi đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ để biết thông báo mới (nếu có) và đến dự thi đúng thời gian, địa điểm theo thông báo.

Hội đồng tuyển dụng viên chức trân trọng thông báo.

Xem toàn bộ thông báo tại đây.

Tin liên quan