Quay lại

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

01/07/2021 : 16:07

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020Tin liên quan