Quay lại

Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 24/03/2020 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2020;

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

23/07/2021 : 14:07

Phê duyệt danh mục 14 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2020

Xem toàn bộ quyết định tại đây.

Tin liên quan