Quay lại

Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 12/03/2021 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

23/07/2021 : 14:07

Phê duyệt danh mục 18 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021.

Xem toàn bộ quyết định tại đây.

Tin liên quan