Quay lại

Số điện thoại đường dây nóng và trực phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

03/08/2021 : 08:08

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Để kịp thời tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân giải quyết công việc, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo số điện thoại đường dây nóng và trực phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Khoa học và Công nghệ để liên hệ khi cần, cụ thể:

1. Số điện thoại đường dây nóng:

- Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ: 0256.3520266, Di động: 0989268979

- Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ: 0256.3522330, Di động: 0977139024

- Về các thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Di động: 0932415012

2. Địa chỉ hộp thư điện tử: skhcn@skhcn.binhdinh.gov.vn

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân phối hợp thực hiện.

Xem toàn bộ thông báo tại đây.

Tin liên quan