Quay lại

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/07/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

11/08/2021 : 07:08

Xem toàn bộ chỉ thị tại đây.

Tin liên quan