Quay lại

Kế hoạch số 612/KH-SKHCN ngày 23/8/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

27/08/2021 : 08:08

Căn cứ Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” và các văn bản chỉ đạo liên quan;

Thực hiện Công văn số 5074/UBND-VX ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid – 19 tại cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid19 tại cơ quan cụ thể theo kế hoạch đính kèm sau đây.

Xem toàn bộ kế hoạch tại đây.

Tin liên quan