Quay lại

Kết quả thực hiện các Đề tài, Dự án năm 2003

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

09/12/2022 : 23:12

TT Tên đề tài, dự án Cơ quan chủ trì CN đề tài KP thực hiện (triệu đồng) Thời gian thực hiện Kết quả nghiệm thu NT xếp loại
I Nghiên cứu và phát triển khoa học xã hội và nhân văn
1 Xây dựng và hoàn chỉnh chữ viết, biên soạn sách phục vụ dạy và học tiếng Bana Kriêm, Hrê, Chăm Hroi ở Bình Định Viện Ngôn ngữ học – Hà Nội 

 

GS-TS Nguyễn Văn Lợi

 

 

540 6/2003-12/2005 Đề tài đang tiến hành Xuất sắc
II Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
1 Xây dựng trang thông tin điện tử Website tỉnh Bình Định Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 

 

CN Đặng Hoài Vinh

 

 

670 7/2003- 

 

7/2004

 

 

Đã xây dựng trang thông tin điện tử Website tỉnh Bình Định bao gồm các nhóm thông tin:giới thiệu tổng quan tỉnh Bình Định; lịch sử hình thành , xã hội nhân văn; thông tin hướng dẫn ; thông tin văn bản quy phạm pháp luật; thông tin kinh tế -xã hội; thông tin về doanh nghiệp; thông tin tích hợp 12 Sở, ban, ngành… Khá
III Ứng dụng KH&CN phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn
1 Điều tra khảo sát một số bệnh truyền nhiễm (bệnh lao, bệnh sẩy thai truyền nhiễm, bệnh xoắn khuẩn) trên đàn bò cái sữa Bình Định Chi cục Thú y Bình Định 

 

Bác sĩ thú y Nguyễn Văn Quốc

 

 

115 6/2003- 

 

2/2004

 

 

Đề tài đã cung cấp các số liệu về tình hình dịch tể 3 loại bệnh truyền nhiễm (bệnh lao, bệnh sẩy thai truyền nhiễm, bệnh xoắn khuẩn) ở tỉnh và đã xác định được các yếu tố tác động gây bệnh. Đề xuất được các biện pháp phòng 03 bệnh truyền nhiễm trên. 

 

Kết quả là cơ sở để ngành nông nghiệp có biện pháp phòng trừ, giảm thiệt hại cho nhân dân.

 

 

Khá
2 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp đối với cây trồng có sức sản xuất hàng hoá lớn (Mía, Sắn, Điều) trên vùng đất gò đồi huyện Vân Canh, Bình Định Trung tâm NC nông nghiệp Duyên hải NamTrung bộ 200 5/2003- 

 

6/2005

 

 

Đề tài đang tiến hành Xuất sắc
3 Nghiên cứu quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh hữu hiệu EM phục vụ trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản tại Bình Định Trung tâm tư vấn Đầu tư và phát triển KHCN & MT Bình Định . 

 

TS Lê Dụ

 

 

458,8 6/2003- 

 

6/2005

 

 

 

Đề tài đang tiến hành Đạt
IV Ứng dụng KHCN phục vụ phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp
1 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng các cụm năng lượng gió kết hợp năng lợng mặt trời cấp điện cho các làng vùng cao thuộc xã Canh Liên, huyện Vân Canh Sở Công nghiệp Bình Định 

 

KS Lê Chí Thành

 

 

360 5/2003- 

 

12/2003

 

 

Đã xây dựng được 06 cụm năng lượng gió kết hợp năng lượng mặt trời cấp điện cho 06 làng: Cà Nâu, Cà Bưng, Cà Bông, àng Chòm, làng Cát, làng Canh Tiến ( Công suất 1000W/cụm). Phục vụ đồng bào dân tộc sinh hoạt văn hoá, tiếp cận , nắm bắt các Nghị quyết, đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước. Khá
V Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
1 Nâng cao hiệu quả quản lý môi trường công nghiệp thông qua áp dụng sản xuất sạch hơn Viện Khoa học công nghệ Môi trường- Đại học Bách khoa Hà Nội 

 

PGS-TS Trần Văn Nhân

 

 

187 7/2003- 

 

12/2004

 

 

Đã triển khai có hiệu quả 04 mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn cho 04 loại hình sản xuất ( chế biến Đường, sản xuất Giấy, Chế biến gỗ và chế biến Thuỷ sản); Các mô hình sau khi áp dụng đã được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội rõ rệt. Đã đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật taị cơ sở và cán bộ quản lý tại địa phương về áp dụng sản xuất sạch hơn. Khá
2 Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2010 Công ty TNHH tư vấn Công nghệ môi trường và Xây dựng 

 

TS Võ Văn Lược

 

 

 

280 9/2003- 

 

9/2004

 

 

Đề tài đã đánh giá đựợc thực trạng quan trắc và xu hướng biến đổi chất lượng môi trường ở tỉnh. Đã Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh đến năm 2010, đồng thời đề xuất lộ trình và biện pháp thực hiện quy hoạch. Xây dựng phần mềm quản lý mạng lưới quan trắc 

 

( ứng dụng công nghệ GIS )

 

 

Khá
3 Xây dựng kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Bình Định đến năm 2010 Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên & Môi trường -Đại học Quốc gia Hà nội 

 

PGS-TS Phạm Bình Quyền

 

 

 

593 8/2003- 

 

8/2005

 

 

Đề tài đang tiến hành Khá
VI Ứng dụng KH&CN phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân
1 Nghiên cứu tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện; đề xuất áp dụng và đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng chống tại bệnh viện đa khoa tỉnh và bệnh viện đa khoa Bồng Sơn từ 2003-2004 

 

 

 

 

Sở Y tế Bình Định 

 

Bác sĩ Hồ Việt Mỹ

 

 

150 6/2003- 

 

2/2005

 

 

Đề tài đang tiến hành Xuất sắc

 

Tin liên quan