Quay lại

Poster “Vệ sinh môi trường và quản lý chất thải tại cơ sở cách ly y tế tập trung và cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú"

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

07/10/2021 : 14:10

Nội dung của Poster góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường trong việc thực hiện thu gom, phân loại, lưu giữ cũng như quá trình vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 tại khu vực cách ly y tế tập trung và cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; đảm bảo vừa chống dịch, vừa bảo vệ môi trường./.

Nguồn (https://stnmt.binhdinh.gov.vn/)

Tin liên quan