Quay lại

Không đốt rơm rạ để bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

07/10/2021 : 14:10

 

Hiện nay, ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng phơi, đốt rơm rạ trên đường giao thông và trên đồng ruộng kết hợp với thời tiết nóng nực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của nhân dân, cảnh quan, môi trường và trật tự an toàn giao thông.

Nông dân đốt bỏ rơm rạ ngay trên đồng ruộng sau thu hoạch vụ lúa

Để ngăn chặn tình trạng này, ngày 17/6/2021, BCH HND tỉnh Bình Định đã ban hành Công văn số 811 - CV/HNDT gửi các BTV Hội Nông dân các huyện, thị xã và thành phố thực hiện một số nội dung sau:

     1.Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nông dân về tác hại do đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng, chất thải rắn sinh hoạt và phơi thốc, rơm rạ trên đường giao thông, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người và an toàn giao thông; nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong công tác bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.
     2.Vận động cán bộ, hội viên, nông dân không đốt rờm rạ, phụ phẩm cây trồng trên đổng ruộng; không phơi thốc, rơm rạ trên đường giao thông. Hỗ trợ và khuyến khích người dân áp dụng các biện pháp xử lý thân thiện với môi trường như: xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ, ứng dụng chế phẩm sinh học để phân hủy rơm rạ và các phụ phẩm cây trồng ngay tại ruộng, chế biến làm thức ăn cho gia súc, sản xuất nấm và làm phân bón hữu cơ cho một số loại cây trồng phù hợp.
     3.Trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cơ sở tích cực vận động, tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân ký cam kết không đốt rơm rạ ngoài cánh đồng, không xả rơm rạ, rác thải ra đường, kênh mương…Chỉ đạo, hướng dẫn Hội nông dân các cấp thường xuyên giám sát, đôn đốc việc thực hiện cam kết.
Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã và thành phố triển khai thường xuyên hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Hội Nông dân tỉnh để tổng hợp báo cáo Trung ương Hội./.

Nguồn (https://stnmt.binhdinh.gov.vn/)

Tin liên quan