Quay lại

Danh sách các nhiệm vụ đã đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

09/12/2022 : 23:12

Stt

 

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Cấp quản lý

Đơn vị chủ trì

Kết quả

Thời gian thực hiện

Giấy chứng nhận

Ngày cấp

1

 

3-5-2015

Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2030

PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường Đại học Quy Nhơn

Xuất sắc

12/2015-

12/2016

 

20/KQNC-SKHCN

8-01-2018

2

10-02-2014

Nghiên cứu sản xuất men phục vụ sản xuất rượu đặc sản tại các làng nghề truyền thống của tỉnh Bình Định

ThS Huỳnh Xuân Trường

UBND tỉnh Bình Định

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH và CN Bình Định

Khá

12/2014-

02/2017

 

01/KQNC-SKHCN

8-02-2018

3

01-05-2017

Tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đến năm 2025

TS Võ Ngọc Anh

UBND tỉnh Bình Định

Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Bình Định

Khá

04/2017-

11/2017

 

87/KQNC-SKHCN

9-3-2018

4

05-05-2017

Giải pháp nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI) tỉnh Bình Định

ThS Nguyễn Trần Thi

UBND tỉnh Bình Định

Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Bình Định

Khá

04/2017-

12/2017

 

88/KQNC-SKHCN

9-03-2018

5

02-05-2017

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí thành phố sống tốt cho Quy Nhơn và vùng phụ cận

ThS Trần Võ Kim Siêng

UBND tỉnh Bình Định

UBND tỉnh Bình Định

Khá

04/2017-

12/2017

 

89/KQNC-SKHCN

9-03-2018

6

03-05-2017

Chất lượng quản trị các xã nông thôn mới tỉnh Bình Định Thực trạng và giải pháp

TS Nguyễn Văn Lâm

UBND tỉnh Bình Định

Viện Nghiên cứu phát triển KTXH Bình Định

Khá

04/2017-

12/2017

 


90/KQNC-SKHCN

9-03-2018

7

1-5-2015

Đánh giá thực trạng, đề xuất một số mô hình sinh kế bền vững và giải pháp thực hiện cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định

PGS.TS Nguyễn Đình Hiền

Bộ Giáo dục và Đào tạo


Trường Đại học Quy Nhơn

Khá

12/2015-

12/2017

 

293/KQNC-SKHCN

28-5-2018

8

4-3-2015

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống cây ngập mặn Bần trắng và Mắm trắng tại vườn ươm giống thuộc khu sinh thái Cồn Chim, đầm Thị Nạm, tỉnh Bình Định

ThS Vũ Đình Điệp

UBND tỉnh Bình Định


Ban Quản lý Khu sinh thái Cồn chim-Đầm Thị Nại

Khá

12/2015-

03/2018

 

541/KQNC-SKHCN

31-8-2018

9

6-3-2014

Nghiên cứu tuyển chọn các giống đậu ăn hạt (đậu xanh, đậu đen) phù hợp sản xuất trên chân đất cao, khó khăn nguồn nước tưới tại Bình Định

ThS Mạc Khách Trung

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

Khá

12/2014-

11/2017

 

563/KQNC-SKHCN

12-9-2018

10

7-02-2016

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý hạ tầng Bưu chính – Viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Định

TS Võ Gia Nghĩa

UBND tỉnh Bình Định


Sở Thông tin & Truyền thông

Xuất sắc

12/2016-

10/2018

 

784/KQNC-SKHCN

20-11-2018

11

04-05-2017

Giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

ThS Trương Quang Phong

UBND tỉnh Bình Định

Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Bình Định

Khá

04/2017- 12/2017

 

850/KQNC-SKHCN

10-12-2018

 

Tin liên quan