Quay lại

Danh mục các đề tài nghiệm thu năm 2018

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

09/12/2022 : 22:12

STT

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Xếp loại

1

Nghiên cứu tuyển chọn các giống đậu ăn hạt (đậu xanh, đậu đen) phù hợp sản xuất trên chân đất cao, khó khăn nguồn nước tưới tại Bình Định

Viện Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ

ThS. Mạc Khánh Trang

Khá

2

Đánh giá thực trạng, đề xuất một số mô hình sinh kế bền vững và giải pháp thực hiện cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định

Trường Đại học Quy Nhơn

PGS.TS Nguyễn Đình Hiền

Khá

3

Nghiên cứu một số loại kháng thể, kháng nhân trong chẩn đoán bệnh lupus ban đỏ và xơ cứng bì

Bệnh viên Phong da liễu Trung ương Quy Hòa

ThS.BS Hoàng Thị Thúy Hương

 

Khá

4

Nghiên cứu đặc điểm dịch tể bệnh sốt xuất huyết Dengue giai đoạn 2007-2016 tại tỉnh Bình Định

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định

ThS. Bùi Ngọc Lân

Xuất sắc

5

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống cây ngập mặn Bần trắng và Mắm trắng tại vườn ươm giống thuộc khu sinh thái Cồn Chim, đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định

BQL Khu sinh thái Cồn Chim – đầm Thị Nại

ThS. Vũ Đình Điệp

Khá

6

Nghiên cứu thực trạng tử vong trẻ em dưới 1 tuổi tại các huyện miền núi, tỉnh Bình Định; đề xuất và đánh giá kết quả can thiệp nhằm giảm tử vong tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Sở Y tế Bình Định

ThS. BSCK2. Lê Quang Hùng

Khá

7

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý hạ tầng Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Định

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định

TS. Võ Gia Nghĩa

Xuất sắc

8

Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định

Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bình Định

CN. Phan Thanh Giản

ThS. Phan Thị Thủy

Đạt

9

Xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ phục vụ quản lý hệ thống đê điều tỉnh Bình Định

Chi cục Thủy lợi Bình Định

TS. Ngô Anh Tú

Đạt

10

Nghiên cứu các điều kiện tối ưu để sản xuất sinh khối một số chủng Bacillus và thử nghiệm sản xuất chế phẩm vi sinh phục vụ cho chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại Bình Định

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bình Định

ThS. Lê Hồng Linh

Đạt

 

Tin liên quan