Quay lại

Danh mục các đề tài, dự án cấp Tỉnh được phê duyệt năm 2004

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

09/12/2022 : 22:12

Ngày 18/02/2004, Chủ tịch UBND tỉnh chính thức phê duyệt danh mục các đề tài, dự án NCKH và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2004 tại Quyết định số 350/QĐ-CTUB. Danh mục gồm 13 đề tài và dự án:.

1- Xây dựng các mô hình đưa thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển KT-XH nông thôn và miền núi tỉnh Bình Định.

– Cơ quan chủ trì : Trung tâm thông tin tư liệu KHCN Quốc gia.

– Chủ nhiệm đề tài : TS. Tạ Bá Hưng – Giám đốc Trung tâm

2- Sản xuất giống cá Rô phi vằn (Oreochromis niloticus) đơn tính dòng GIFT tại Bình Định để xuất khẩu.

– Cơ quan chủ trì : Trung tâm Khuyến ngư và ứng dụng kỹ thuật thủy sản Bình Định.

– Chủ nhiệm đề tài : KS. Võ Đình Tâm.

3- Nghiên cứu cải tiến vàng câu và các giải pháp bảo quản cá ngư đại dương sau khai thác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng trong chế biến, xuất khẩu thuỷ sản.

– Cơ quan chủ trì : Sở thủy sản Bình Định.

– Chủ nhiệm đề tài : KS. Nguyễn Văn Mong – PGĐ Sở.

4- Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp theo hướng đa cây, đa con đạt 50 triệu đồng/ha tại xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ.

– Cơ quan chủ trì : Trung tâm Khuyến nông huyện Phù Mỹ.

– Chủ nhiệm đề tài : KS. Trịnh Văn Minh.

5- Nghiên cứu bệnh chậm sinh, vô sinh của bò sữa nuôi tại tỉnh Bình Định và đề xuất các biện pháp phòng trừ.

– Cơ quan chủ trì : Trung tâm KHKT vật nuôi Bình Định.

– Chủ nhiệm đề tài : ThS. Trần Văn Hạnh.

6- Đặc điểm khí hậu thủy văn Bình Định.

– Cơ quan chủ trì : Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ.

– Chủ nhiệm đề tài : ThS. Nguyễn Tấn Hương.

7- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật khuyết đại chuỗi gen (PCR) vào chẩn đoán, theo dõi, điều trị viêm gan siêu vi B, C và lao tại tỉnh Bình Định.

– Cơ quan chủ trì : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

– Chủ nhiệm đề tài : ThS. Nguyễn Hoành Cường.

8- Nghiên cứu điều trị, phẩu thuật xuất huyết não do tăng huyết áp.

– Cơ quan chủ trì : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

– Chủ nhiệm đề tài : ThS. Trần Như Bửu Hoa.

9- Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất bún Song Thần để sản xuất thương mại.

– Cơ quan chủ trì : Sở Công nghiệp Bình Định.

10- Nghiên cứu quy trình trồng và dược tính của cây Sa nhân.

– Cơ quan chủ trì : Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp Sở Y tế Bình Định.

11- Nghiên cứu điều trị hẹp hộp sọ bằng phẩu thuật.

– Cơ quan chủ trì : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

– Chủ nhiệm đề tài : TS-BS. Phạm Tỵ.

12- Nghiên cứu sản xuất Titan hoàn nguyên- "Hậu Titan".

– Cơ quan chủ trì : Sở Công nghiệp Bình Định.

13- Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Đề tài tuyển chọn để xác định tổ chức cá nhân thực hiện.

Tin liên quan