Quay lại

Hội đồng tư vấn và đầu tư khởi nghiệp tỉnh Bình Định gồm 10 thành viên và do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

18/10/2021 : 08:10

UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 4149/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 Thành lập Hội đồng tư vấn và đầu tư khởi nghiệp tỉnh Bình Định gồm 10 thành viên,  Chủ tịch Hội đồng là Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng là Ông Lê Công Nhường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định lần thứ II - năm 2020 do Sở KH&CN tổ chức

Giao Sở  Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng tư  vấn và đầu tư khởi nghiệp tỉnh Bình Định. Hội đồng có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định, xét duyệt các dự án, ý tưởng khởi nghiệp do các tổ chức, cá nhân đăng ký theo  quy trình xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp tỉnh; đôn đốc,  kiểm tra các Sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để hỗ trợ khởi nghiệp; kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp vào Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh hoặc đầu tư vào các dự án, ý tưởng khởi nghiệp. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả hoạt động và đề xuất, kiến nghị.

Tin ảnh H.Tuấn

 

Tin liên quan