Quay lại

Ứng dụng CNTT đưa chính sách đến với đồng bào miền núi nhanh chóng, hiệu quả

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

18/10/2021 : 10:10

Ủy ban Dân tộc vừa ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn FPT về chuyển đổi số và ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2026.

Ủy ban Dân tộc ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn FPT về chuyển đổi số và ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2026

Thỏa thuận này nhằm thiết lập nền tảng công nghệ số vững chắc, là cơ sở để Ủy ban Dân tộc hiện thực hóa các mục tiêu trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Dựa trên nguyên tắc "Trách nhiệm - Sáng tạo - Cùng phát triển”, Ủy ban Dân tộc và FPT sẽ hợp tác toàn diện và đa dạng gồm 5 nhóm nội dung trọng tâm bao gồm: Tư vấn, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ủy ban Dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục, đào tạo với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và cán bộ công chức; hợp tác thúc đẩy tham gia thị trường thương mại, sàn thương mại điện tử để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào các dân tộc; phối hợp hoạt động truyền thông, tuyên truyền và đồng hành trong các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), an sinh xã hội.

Các chuyên gia FPT đề xuất 8 nội dung nhiệm vụ trọng tâm để hai bên sớm đưa các nội dung hợp tác đi vào thực tế, trong đó nhấn mạnh về nâng cao nhận thức chuyển đổi số, đào tạo nguồn lực, xây dựng hạ tầng số, phát triển kinh tế số - chính phủ số - xã hội số, kiến nghị lấy đội ngũ thanh niên làm nòng cốt.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, các nội dung ghi nhớ hợp tác giữa hai bên đã thể hiện cơ bản các nhiệm vụ chuyên môn của Ủy ban và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng, Chính phủ giao cho Ủy ban Dân tộc.

Hiện nay, việc tiếp cận, phát triển của các vùng còn có khoảng cách, mức độ khác nhau, rất nhiều nơi còn khó khăn, thiếu thốn. Vì vậy, "điều chúng tôi quan tâm nhất là sử dụng CNTT để đưa các chính sách tiếp cận tới người dân ở từng khu vực một cách nhanh chóng, hiệu quả, để đồng bào miền núi tiến kịp miền xuôi về mọi mặt”, ông Hầu A Lềnh phát biểu.

 

Theo Chinhphu.vn

 

Tin liên quan