Quay lại

Hội nghị tổng kết Chương trình "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai"

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

27/10/2021 : 07:10

Ngày 20.10, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Chương trình "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai" mã số KC.08/16-20 đã tổ chức Hội nghị đánh giá, tổng kết 5 năm theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 84 điểm cầu trên khắp cả nước. Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, tham gia tại điểm cầu Bình Định có bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở KH&CN.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị/ảnh Hồng Trần

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đánh giá cao các kết quả đạt được của Chương trình ở cả lĩnh vực phòng chống thiên tai cũng như lĩnh vực môi trường. Thứ trưởng cho rằng, trong giai đoạn tới, Chương trình phải tái cấu trúc theo hướng giải bài toán lớn mang tính liên vùng, có tính lan tỏa, thay đổi mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu của đất nước.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe GS.TS Nguyễn Vũ Việt, Chủ nhiệm Chương trình báo cáo tổng kết chương trình KC.08/16-20, Chương trình đã tuyển chọn và triển khai thực hiện 36 đề tài, 2 dự án sản xuất thử nghiệm. Trong đó có 23 nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực Phòng tránh thiên tai chiếm 61% và 15 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực môi trường chiếm 39%. Sau 5 năm, Chương trình có 20 sản phẩm đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, 45 giải pháp công nghệ, nhiều phần mềm, bản đồ được đưa vào ứng dụng. Có 8 sản phẩm có thể thương mại hóa và 18 chủng vi sinh vật đang trong quá trình chuyển giao ứng dụng.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã nghe báo cáo điển hình của Chương trình và thảo luận kết quả của Chương trình "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai" giai đoạn 2016-2020 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Tin Lê Tuấn

 

Tin liên quan