Quay lại

Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ KH&CN

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

02/11/2021 : 16:11

Ngày 29.10, Vụ phát triển KH&CN địa phương và Vụ Pháp chế (Bộ KH&CN) tổ chức Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Thông tư "Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương". Tham gia Hội thảo có Ông Chu Thúc Đạt, Vụ trưởng Vụ phát triển KH&CN địa phương và ông Đỗ Hoàng Giang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, và các điểm cầu trên toàn quốc. Tại điểm cầu Bình Định có bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở KH&CN Bình Định.

Quang cảnh Hội nghị/Ảnh Mộng Hoài

Thông tư này hướng dẫn quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Ủy an nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở gồm: Chương trình KH&CN cấp tỉnh; Đề án KH&CN cấp tỉnh; Đề tài KH&CN cấp tỉnh; Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh; Dự án KH&CN cấp tỉnh;  Đề tài KH&CN, dự án KH&CN tiềm năng cấp tỉnh; Đề tài KH&CN cấp cơ sở; Dự án KH&CN cấp cơ sở. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao dự toán ngân sách sự nghiệp KH&CN; các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Ông Đỗ Hoàng Giang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế phát biểu tại Hội nghị /Ảnh Mộng Hoài

Hội thảo lấy ý kiến góp ý đại biểu, cơ quan để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư "Hướng dẫn quản lý nhiệm vun KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" để sớm ban hành thực hiện, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn áp dụng, triển khai thực hiện bằng nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp hoặc các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Tin H.Tuấn

 

Tin liên quan